Centrum obnovy společného kulturního dědictví, Znojmo

Rekonstrukce objektu Staré školy v Louckém kláštěře

 

Studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, 2017

 

 

Vizualizace: Ing. arch. Vratislav Zíka

 

Pohled z ulice

Vstupní hala

Přednáškový sál

Lapidárium

Dílny

Půdorys 1. podlaží

Půdorys 2. podlaží

Řez přednáškovým sálem